Organisaties

Vanuit de missie, visie en doelstellingen, kan ik in jouw organisatie groeps- en of persoonlijke trainingen aanbieden. Om op alle lagen in de organisatie de neuzen in dezelfde richting te krijgen, start elke training op directieniveau. Alignment werkt als er vanuit de top duidelijk richting gegeven wordt.

In de trainingen maak ik gebruik van handvatten uit onder andere NLP, Tafelopstellingen en Transactionele Analyse.

Groepstraining

Persoonlijke training