Groepstraining

Het effect van je communicatie is de respons die je krijgt…
Waarom doet mijn medewerker niet wat ik zeg?

Door bewustwording van de communicatie in je organisatie, door medewerkers onder elkaar en vanuit de medewerker zelf gezien, kan er verandering bereikt worden waardoor de organisatie effectiever en efficiënter kan samenwerken met de focus op de organisatorische doelen.
Als rode draad van de trainingen worden naast een aantal communicatietechnieken, de thema’s en doelen van jouw organisatie centraal gesteld. Daarnaast maken we gebruik van inzichten door systeem- en organisatieopstellingen.

Thema’s die vaak aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld:

  • Verbetering van de onderlinge samenwerking;
  • Specificering organisatorische doelen bereiken;
  • Efficiëntere vergaderingen en overleg;
  • Gemakkelijker presentaties geven en spreken in het openbaar;
  • Medewerkers die meer hun verantwoordelijkheid nemen;
  • Minder stress en meer plezier op het werk.

Geïnteresseerd?

Wil je contact met mij of een aanmeldformulier?

Klik hier